Als je op zoek bent naar talent.....

De veelzijdigheid van onze diensten.

Goldewijk Consultancy levert onder andere:
Persoonlijke- en team Coaching

Coaching is ingeburgerd. Iedereen kent het begrip, heeft er een beeld bij en kent wel iemand die coacht of gecoacht wordt. Wat veel mensen niet weten, is dat coaching pas in de jaren 80 van de vorige eeuw zijn intrede heeft gedaan in de zakelijke markt. Coaching is begeleiden van personen en teams in hun ontwikkeling, op basis van een gelijkwaardige en veilige relatie en met een vooraf afgesproken focus of doel. De verantwoordelijkheid en autonomie voor het leren ligt bij de gecoachte zelf. De coach is begeleider, ondersteunend bij het afleggen van de weg.

Management Consultancy

Goldewijk Consultancy helpt organisaties presteren en excelleren onder verschuivende marktomstandigheden. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers ontwikkelen we robuuste strategieën en innovatieve bedrijfsoplossingen binnen de logistiek, vaak met inzet van moderne ICT. Natuurlijk blijven we vervolgens aan boord om garant te staan voor een succesvolle invoering van ons advies. Zo creëren we oplossingen die breed gedragen worden en daarmee extra krachtig zijn.

Interim Management

U bevindt zich met uw onderneming op een kruispunt: een nieuw product, een nieuwe dienst, een nieuw systeem. Een manager valt onverwachts weg. U staat voor een fusie, een overname, een grote verandering. Rekruteren of de kennis zelf ontwikkelen kost u veel tijd en geld. En wat als de fase achter de rug is? Interim Management kan een interessant managementinstrument zijn om toegang te krijgen tot expertise waarover uw bedrijf zelf niet (meer) beschikt.

Project management

Onbekwaam projectmanagement kan voor een organisatie ernstige gevolgen hebben. Projecten kunnen uit de planning lopen, het beoogde budget overschrijden of compleet mislukken. Goldewijk Consultancy kan voorzien in interim – en permanente projectmanagers met bewezen ervaring en succes in de ICT-industrie. De projectmanagers van GC hebben vele jaren ervaring in diverse bedrijfssectoren en zijn allen gecertificeerd. Projecten die onder hun leiding succesvol zijn afgerond variëren van softwareontwikkeling tot volledige systeemimplementatie.

Neem contact op met Goldewijk Consultancy

Over Goldewijk Consultancy

Wij begrijpen uw doel en de wil om dit te bereiken.
“Discipline is de brug tussen doelen en de realisatie daarvan.”

GoldewijkConsultancy legt vooral de nadruk op coaching. Binnen alle aspecten van het bedrijf speelt goede coaching een belangrijke rol. Of het nu binnen interim management, programma management of project management is, er wordt met mensen gewerkt. Mensen zijn de meest belangrijke assets. Hoe beter iemand bekend is met zijn eigen talenten hoe beter de persoon zal functioneren. Goldewijk Consultancy werkt met het coaching model van The True Team Talent. Een model dat zowel persoonlijke coaching ondersteund als team coaching ondersteund. Coaching heeft - in de zakelijke markt – altijd een relatie met werk. Dat wil niet zeggen dat je binnen zakelijke coaching niet ook persoonlijke of privé thema’s kunt raken, mar altijd met het doel het functioneren van de persoon te verbeteren. Dit verbeteren van het functioneren heeft op zich weer tot gevolg dat afdelingen, projecten of gehele programma’s beter gaan functioneren.

  • PERSOONLIJKE- EN TEAM COACHING

    Op zoek naar talent

  • Management Consultancy
  • Logistiek Interim Management
  • Project en programma Management

THE TRUE TALENT TEAM

Publicaties